• Rò hâu mộn
  • Rò hâu mộn
Tên sản phẩm : TIÊU U
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Mã sản phẩm :

Xuyên khung  16g
Ngưu tất   20g
Đan sâm  12g
Bạch linh   16g
Bán hạ chế  12g
Trần bì   16g
Sơn tra  12g
Sa tiền tử  12g
...

Tiêu u xơ, nhân xơ, u bướu, bướu lành, bướu đọc, viêm sưng hạch, mụn ổ gà, nhân chùm sung, u xơ, polip.