• Rò hâu mộn
  • Rò hâu mộn
Tên sản phẩm : TRĨ
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Mã sản phẩm :

Đảng sâm  16g
Hoàng kỳ  20g
Thăng ma  16g
Đương quy  16g
Trần bì  16g
Sài hồ  12g
Bạch truật  16g
Cam thảo 8g
....

Chủ trị: Trĩ nôi, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp, đi ngoài ra máu, sa trực tràng