• http://thuocrohaumon.com/admin/
  • http://thuocrohaumon.com/admin/http://facebook.com/
Tên sản phẩm : NHỌT ĐỘC
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Mã sản phẩm :

Hoàng bá   12g
Bán chi liên  12g
Bạch hoa xà 10g
Dừa cạn  12g
Mảnh cộng  12g
Ngưu tất  14g
Tam thất  12g
Linh chi   10g
Hoàn ngọc  12g
Thông đỏ  10g
Xạ đen  12g
Xạ vàng   12g
Xạ dại  10g
Bồ công anh  14g
...

Chủ trị: tiêu u, tiêu nhọt, bướu độc, giảm toác dụng phụ của hóa trị, xạ trị, tiêu u xơ, u mỡ, hạch ổ gà, nhân trùng sung