• http://thuocrohaumon.com/admin/
  • http://thuocrohaumon.com/admin/http://facebook.com/
Tên sản phẩm : BASEDOW
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Mã sản phẩm :

Xuyên khung   14g
Đào nhân    12g
Hồng hoa  10g
Trinh nữ hoàng cung   12g
Đương quy   12g
Thục địa   10g
Đan sâm   16g
Liên nhục   16g
Kim anh tử   12g
Toan táo nhân   14g
...

Chủ trị:
Basedow, cường giáp, rối loạn chức năng tổng hợp hormon giáp, viêm tuyến giáp, nhân xơ tuyến giáp