• http://thuocrohaumon.com/admin/
  • http://thuocrohaumon.com/admin/http://facebook.com/
Tên sản phẩm : TÁO BÓN
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Mã sản phẩm :

Huyền sâm    16g
Sinh địa    16g
Thảo quyết minh  14g
Chi tử    12g
Nhân trần   14g
Xích thược   14g
Cam thảo  08g
....

Chủ trị:  
Thanh nhiệt nhuận trang trị táo bón, nóng trong, nhiệt miệng, khô môi, nóng rát hậu môn.