• http://thuocrohaumon.com/admin/
  • http://thuocrohaumon.com/admin/http://facebook.com/
Tên sản phẩm : TIÊU U
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Mã sản phẩm :

Xuyên khung   16g
Ngưu tất    12g
Đan sâm   12g
Bạch linh   12g
Bán hạ   12g
Trần bì    14g
Sơn tra    16g
Xa tiền tử   14g
....

Chủ trị: Tiêu mô xơ, u bướu, nhân xơ, bướu lành, bướu độc, viêm sưng hạch, mụn ổ gà, nhân chùm sung, polip,...