• http://thuocrohaumon.com/admin/
  • http://thuocrohaumon.com/admin/http://facebook.com/
Tên sản phẩm : TIÊU VIÊM
Giá sản phẩm : 0 VNĐ
Mã sản phẩm :

Kim ngân hoa   20g 
Hoàng liên    12g
Hoàng bá    12g
Cúc nháp    12g
Nhân trần   16g
Liên kiều    16g
Huyền sâm   12g
Sinh địa   20g
....

Thanh nhiệt, tiêu viêm, giải độc, các trường hợp viêm nhiễm cấp và mạn, mụn mủ, áp- xe,...